Ajaton työ - taiteilija tuottaa toimintansa muodon | opinnäyte [2015] . pdf. (in finnish)
Mitä tein toteuttaakseni teoksen vertautuen siihen mitä ajattelin [2011] | opinnäyte . pdf. (in finnish)