BLACKOUT INSIDEOUT

2009/ inkjet prints/ 37,4 x 27,8 cm /

Kuvasarjassa käsittelen näkemisen ja havainnomisen moninaisuutta. Samasta hetkestä ja tilasta on esillä kaksi kuvaa, joissa toinen korostaa sisätilaa ja toinen tuo esiin ulkotilan. Tilanteen havainointi on aina kiinni siitä mitä katsoo, huomion kiinnittyminen ei ole valinnoista vapaata.

In this photo series I deal with the multiply of seeing and observing. It consists of two sets of image pairs from the same moment and same space. One of which is enlightens the inner space and other that is bringing forward the outer space. With the work I simply want to pointy out that making observations of a situation are always linked to the object in view; attachment of perception is never free from choices.