Miina Hujala is an artist and a curator. She has graduated as a BA in Fine Arts from Tampere University of Applied Sciences in 2007 and finished her MA from Aalto University's School of Art and Design in Helsinki at 2011 and MFA degree in Praxis – Master Program for Exhibition Studies in 2015 from the Academy of Fine Arts in the University of the Arts Helsinki.

In her artistic practice (thru moving image, still photography and site-specific constructed installations) she has dealt with the concepts of truth and perception of reality as issues revolving around the process of justifying one's beliefs and behaviour. Subject matter of her works have included the contested and problematic perception of nationality, information and memory, the constructed nature of images and influences mediated by culture and the concepts of work and activity – as constanly formulating as they are.
In her curatorial work she has been instigating various projects concerned with the artistic practice and been interested in finding new ways and outlets for thinking about exhibiting. Her curatorial activities have been focused from 2009 onwards on an art space called Alkovi located at Helsinki.Miina Hujala on taiteilija ja kuraattori. Hän on valmistunut Kuvataiteilijaksi Tampereen Ammattikorkeakoulusta vuonna 2007 ja Taiteen maisteriksi Aalto yliopiston Taideteollisesta Korkeakoulusta 2011 ja Kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemian Praxis - taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmasta 2015.

Taiteellisessa työskentelyssään – käyttäen välineinään niin liikkuvaa kuvaa, valokuvaa kuin rakentaen paikkasidonnaisia installaatioita – hän on käsitellyt todellisuuden rakennettua ja subjektiivista luonnetta, totuuden ja tiedon konsepteja – aiheita jotka ympäröivät uskomusten ja käyttäytymisen oikeuttamisen prosessia.
Kuratoriaalisessa työssään Hujala on tehnyt hankkeita jotka käsittelevät taiteellista toimintaa, ja joiden kautta hän on ollut kiinnostunut etsimään uusia tapoja ja ulostuloja liittyen näyttelytoimintaan. Hänen kuratoriaalinen työskentelynsä on ollut keskittynyt vuodesta 2009 alkaen Alkovin – Helsingissä sijaitsevan näyteikkunataidetilan – toimintaan.