TOIVOTTAVANA PIDETÄÄN ETTEMME KADOTA KONTROLLIA/ IT IS PREFERRED THAT ONE DOESN'T LOSE CONTROL

2005 / 16 mm / 2'49 / 16:9 / Master: Digibeta

Osittain kahteen kuvaan jakautuvassa elokuvallisessa teoksessa käsittelen hallinnan tunnetta ja sen tärkeyttä minuuden kokemiselle. Synopsis: Nainen tulee kotiin kaupungilta ja huomaa kahvin olevan jo keitettynä. Poikkeama totutusta rikkoo hallinnan tunteen, ja nainen huomaa joutuvansa kohtaamaan niitä osia itsessään joiden haluaisi pysyvän poissa. Nainen sulkee pois tuon toisen minän halutessaan ylläpitää kontrollia.

Omien tekojen motiivien ja tunteiden tiedostamisen koetaan olevan edellytys yksilönä toimimiselle. Mietin minä-kokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja vierauden tunteen paikantumista. Pohdin kuinka paljon oman toiminnan hallinnointi, tunteiden ja ajatusten läpikäynti on kiinnekohdan etsimistä kokemuksilleen. Ja kuinka tuo itsensä rakentaminen tapahtuu usein poissulkemisen metodin kautta. Haluun ylläpitää liittyy pyrkimys torjua. Teoksessani käsittelen minä-kokemuksen rakentumista kohtaamisena torjutun kanssa.

Synopis: A woman comes home and finds out that coffee has already been made even though she lives alone. The feeling of self-control is threatened, and she discovers that she has to deal with some unwanted aspects of herself. She confronts and tries to block out “ the other self”. The idea of an intact self is based on the idea of being able to control your own conduct, thoughts and even emotions. More than often people are faced with uncertainty about oneself; sometimes it feels that we are just searching for a solid hold for our experience. Being unable to understand ones own behaviour, motives and feelings leads to uncertainty. The work consists partly of two images being visible at the same time.