Shed to Commemorate

2010 / Photoseries / Lambda mounted on HDF / 45 x 60 cm /


Valokuvien kautta mietin suomalaisen maiseman ilmentymistä nykymuodossaan, sitä miten niin orgaanisesti maalais- ja (kansallis) maisemaan kuuluvat ladot, ovat nyt menettäneet tarkoituksensa hyötykäytössä ja siirtyneet jäänteiksi, muistomerkeiksi ja tunnelatauksien säilyttäjiksi. Kuvissani olen kiinnittänyt kynttilöitä latojen seinämiin kuvastamaan myyttisyyttä ja samallla tuhovoimaisuutta. Kuten riittipaikkojen pyhimystulet, ne merkitsevät kunnioitusta jotain arvokasta ja mennyttä kohtaan. Liekehtivät kynttilät tuovat myös esiin vaikutelman vaarasta, pienet pisteet, kuvissa säntillisesti asetettuina, voivat hallitsemattomina tuhota kiinnityskohteensa. Latojen aikaa uhmannut ja unohdettu olemassaolo uhanalaistuu samalla kun valaistaan ja huomioidaan. Kynttilöidyt ladot kytkeytyvät arvostettuina pidettyihin piirteisiin ja tapoihin toimien vertauksena sille, kuinka joskus kunnioitus voi kääntyä tuhoamaan sitä mitä arvostaa. Samalla tavalla kansalliseen identiteettiin kiinnittyneiden käsitysten vaaliminen voi kantaa mukanaan vaaran siitä, että se mitä alunperin pyrittiinkin kunnioittaa tuhoutuu merkityksen irtaannuttua ja kadottua. Kun nostetaan jokin piirre tai elementti oleelliseksi suomalaisuuden, ja laajemmin koko yksilön identiteetin, olemuksen määrittäjäksi on tuon piirteen olellisuuden, oikeuden ja olemuksen pohtiminen siten ylikorostunutta ja tuon arvostuksen tai huomion kautta värittynyttä. Jos esimerkiksi suomalaisessa maisemassa korostetaan latoja voi kysyä miten ne kuvastavat nyky-suomea ja mikä merkitys niillä on nyt, laajemmin saman kysymyksen voi esittää myös itseen ja omaan (kansalliseenkin) olemukseen kohdistuville olettamuksille, havainnoiden sitä kuinka tuon omaan itseen liitetyn tiedon rakentuminen ja ylläpito on varsin tunnepitoista ja muokkautuvaista.

I took these photographs near by a small rural place in Finland where I was born. These barns are remnants of the past times when a majority of Finnish population still gained livelihood from farming and inhabited the countryside. Photos serve as a commemorative and symbolical tool for the pursuit of connecting to the heritage of Finnish culture. Having previously had a dominant role in the landscape and in their current condition left mainly to rot in the fields and forests, these barns are relics that sustain cultural value. I wanted to place candles to them to mark them as a ritualistic site of mythic ‘Finnishness’, and at the same time present a threat to them in the form of fire that may easily destroy them. With this act I wanted to reflect what is the meaning and condition of these structures currently, and are the romanticized connotations placed to them still valid. Also I wanted to mark that the placement of value can be a way to destroy the object that is being appreciated. Having that thought also referring to the placement of value to certain acts and ideas about the Finnish identity in general; are the things we set to commemorate destroyed by that superimposed attention?