Performed Act (of Leo and Liina)

2011 / HD video / 16:9 / dur: 5'15 min / 1-3 channels


'Performed act (of Leo and Liina)' on kuvattu Kruununhaassa Helsingissä sijaitsevassa talomuseossa Ruiskumestarin talossa. Se on liikkuvan kuvan teos, jossa käsittelen esiintymistä ja identiteettiin liittyviä rooleja. Kamera taltioi otoksen, jossa kuvausryhmä kuvaa Aleksis Kiven Leo ja Liina (1867) – näytelmän esittämistä. Näytelmässä Amerikkaan menossa oleva Leo peruu matkasuunnitelmansa kun kasvatusäitiään Liinaa kohtaan tuntemansa, aiemmin salassa pitämänsä, tunteet paljastuvat ja saavat vastakaikua. Näytelmän kuvaamisen kuvaamisella haluan korostaa kulttuurilliseen ja kansalliseen identiteettiin liittyvää limittyneisyyttä ja monikerroksellisuutta sekä sen purkautumia "suomalaisuuden" esityksessä. Teoksessa pohdin milloin kansallisuudesta tulee esitys ja roolittava normi, johon kuulumista pyritään hallinnoimaan; pitääkö osata täydellisesti suomea tai näyttää tietynlaiselta ja mistä nuo suomalaisuuden mallit otetaan ? Näyttelijät lukevat näytelmän tekstiä paperista kameralle mutta kuvaustilanne itsessään on esitys. Pyrkimys toimia mallin mukaan jättää aina jotain ulkopuolelleen, ja kertoo myös siitä, että jotain on aina enemmän mitä roolien kautta esitetään. Kansalliset ja kulttuurilliset ominaispiirteet irvokkaimmillaan muuttuvat mittakaavaksi, jonka kautta muita arvotetaan ja muiden olemassaolon oikeutusta mitoitetaan. Silti ei ole itsestään selvää mitä kansallisuus pitää sisällään ja mitä sillä tarkoitetaan.

Teos installoitiin kolmikanavaisena Galleria Jangvaan Huhtikuussa 2011. Tällöin Ruiskumestarin talossa kuvattujen otosten lisäksi esillä oli video nuoresta miehestä lukemassa ääneen kyseistä näytelmää kuitenkaan osaamatta kieltä ja siten ääntämisen muuttuessa vaikeaksi ja oudoksi. Minua on kiinnosti kansallisuuteen liittyvän kuulumisen määrittäminen ymmärryksen jakamisen kautta ja sen havainnointi millä se lunastetaan - kuka osaa ja saa olla "suomalainen".

Performed Act (of Leo and Liina) is a video work that I shot in a house museum called Ruiskumestarin talo in Helsinki. In this piece a camera captures the situation where a film crew is shooting the play by Finnish author Aleksis Kivi – called Leo and Liina. In this play from 1867 Leo is planning to immigrate to North America but cancels his plans when love interest between him and his foster mother Liina is being exposed. With filming the film crew as shooting the play I want to emphasize the interlaced and multilayered perspective connected to cultural and national identities and also the unwindings that it has in the “performance” of being “Finnish”. I want to observe when nationality becomes an act and a normative role – of which belonging to – is being controlled. What is fluent enough Finnish or how to look and according to what does one map out models of being Finnish? At the most gruesome level these national and cultural attributes become a measuring tool according to which others are being valued, but it is good to keep in mind that it isn’t still obvious what is meant when talked about “nationality”.

The piece was installed in Gallery Jangva at April 2011. There I presented it thru 3 channels and in addition to the scenes shot in the house museum there was also a video of a young man reading the same play without knowing the language. Pronounciation becomes odd and difficult and bringing forward questions of how does one belong to something - and more specifically how does one reclaim belonging to a nationality through sharing of understanding – in this case how one is able to be and know how to be "finnish".