LIGHT EXPOSURES ON DARKNESS

2009 / HD VIDEO / 3'26 / 16:9Teoksessa valon ja pimeyden muodot piirtyvät esiin. Teos valmistui osana Suomi Post Mortem - sarjaa kommentiksi koulusurmien jälkeiselle ajalle Suomessa. Mustalle pohjalle ilmestyy valon jälkiä, ne liikkuvat satunnaisesti samalla valaisten lähteensä ja ylläpitäjänsä. Kun syyt tapahtuneelle pysyvät epäselkeinä ja tunteet tilanteen ympärillä moninaisina ja vaikeina tarttua, aloin miettiä sitä mitä tämä yhteiskunta näki näissä tappajissa, millaisia rooleja ja positioita heille annettiin ja miten identiteettejä näille nuorille miehille hahmotettiin. He rakentuivat tee-se-itse-itsemurha pommittajiksi, ja häiriintyneiksi tappajiksi, mutta silti uhreiksi, osana jotain suurempaa ja monimutkaisempaa kuin pelkät vihan ideologiat. Jotenkin nuo nuoret miehet altistivat itsensä pimeydelle, joko muiden pimeydelle , jotka eivät havainneet nuorten miesten valoa, ja sille pimeydelle, jonka he langettivat muille.

On a black screen emerges a pattern of light. It moves haphazardly making small exposures of the source it beams at and the sustainers. In the end revealing the self-made suicide killers or school bombers. In Finland two school shootings have concurred just one year apart from each other. In both cases young males have taken lives of their fellow students and in the end their own. These events left a need to find reasons and explanations to these ”threats” to welfare. The reasons are obscure and the emotions around the issue multiple and hard to grasp. What made these men take the life of others in such way. Both of them came from relatively safe and common backgrounds having their issues permitted somewhere else than merely domestic surroundings. The murmur of feelings that this society tried to figure out made me interested in the positions and unclear identities of these men received. And the positions and identities that these kinds of men received. Young males as assassins but still victims of something larger and more complex than mere anger and ideologies of hate. Some way those young men exposed themselves on darkness whether it be the darkness of others not seeing the light in them or whether using the energy they had, to input darkness on others.