INFRAPUNA

2006 / Installation in public space /

Viritin lankoja kaupunkitilaan tarkoituksena kiinnittää huomio sen anatomiaan, ja omaan käyttäytymiseemme siinä. Halusin tehdä näkyväksi kaupungin rakennetta ja erilaisiin paikkoihin kiinnittyneitä toimintaa ohjaavia malleja. Pohdin sallitun ja kielletyn rajojen sisäistänyttä kaupunkilukutaitoa, jossa näkymättömät säännöt ja käytännöt vaikuttavat olemiseen ja toimimiseen. Vertaan näitä koodeja infrapunan säikeeseen, johon osuminen merkitsee sallitun rajan paljastumista. Käyttäessäni vaatimatonta lankaa korostan rajojen sopimuksenvaraista muodostumista ja siten myös muokattavuutta.

Cities are full of areas of ownership and it is not always clear when the line of permitted way of inhabiting is crossed. I went thru the city marking places I wanted people to notice with red yarn. I wanted to encourage people to look at their surroundings, to make an inventory of the city space. I wanted people to pay attention to the problem of what is proper and allowed by indicating with red yarn that there are things that are invisible but that still affect to our conduct, our sense of being. What are the things that would set the alarm, if we “step in to the infrared beam”.