ILLALLINEN/The Dinner

2007/ 16mm / 4'48 / Master: Digibeta

Elokuvallisessa hetkessä nainen saapuu miehen luokse illalliselle. Outo ja jännittynyt tunnelma ympäröi tilannetta. Aiheenani ovat käyttäytymistä ohjaavat ja tulkintoihin kiinnittyneet kulttuurilliset koodit, joita teoksessani rakennan elokuvamaailman romanttisen kohtaamisen konventioiden kautta. Tarkkailuni kohteena on kulttuurisesti latautunut miehen ja naisen välinen vuorovaikutussuhde, joka kantaa mukanaan käsityksiä vallan paikantumisesta ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Teoksessa käsitys subjektista, tarkkailijasta ja kohteen olemuksesta on liikkeessä. Teos käsittelee myös vuorovaikutuksen luonnetta sisäänpäin kääntyneenä prosessina, jossa omat toiveet, pelot ja halut ovat läsnä rakennettaessa tulkintoja tilanteista ja ihmisistä.

In this film a man meets a woman in order to have a dinner together. Odd atmosphere surrounds the situation. The interpretative way of producing an image of someone is attached to the notion that by communicating with someone else we also communicate with ourselves and try to figure out our own thoughts as well. Our perception of the situation is always attached to our dreams, hopes and fears. The element of introvertness sets the impression that we’ll have of others in question. Cultural norms are active in our mundane life and it is not seldom that we find ourselves in situations that try to imitate motion picture conduct and our aspiration to something unique and different is always burdened with our knowledge of the cultural model.